.

گروه معماری و تبلیغات خط خطی

گروه معماری و تبلیغات خط خطی

دوشنبه, 12 مرداد 1394 ساعت 16:09

استند آرایشی ایستاده

جهت نمایش نمونه عکس های بیشتر کلیک کنید

دوشنبه, 12 مرداد 1394 ساعت 14:32

اجرای ساختمان

 

دوشنبه, 12 مرداد 1394 ساعت 13:01

ماکت خانه مد زنان

جهت نمایش نمونه عکس های بیشتر کلیک کنید

دوشنبه, 12 مرداد 1394 ساعت 12:44

ماکت موزه

جهت نمایش نمونه عکس های بیشتر کلیک کنید

دوشنبه, 12 مرداد 1394 ساعت 11:49

ماکت خانه سالمندان

جهت نمایش نمونه عکس های بیشتر کلیک کنید

دوشنبه, 12 مرداد 1394 ساعت 11:48

ماکت کاروانسرا

جهت نمایش نمونه عکس های بیشتر کلیک کنید

شنبه, 12 ارديبهشت 1394 ساعت 14:49

سه بعدی چندمنظوره

جهت نمایش نمونه عکس های بیشتر کلیک کنید

شنبه, 12 ارديبهشت 1394 ساعت 14:43

سه بعدی ویلا

جهت نمایش نمونه عکس های بیشتر کلیک کنید

شنبه, 12 ارديبهشت 1394 ساعت 14:26

سه بعدی تفریحی اقامتی

جهت نمایش نمونه عکس های بیشتر کلیک کنید

چهارشنبه, 09 ارديبهشت 1394 ساعت 19:33

سه بعدی هتل

جهت نمایش نمونه عکس های بیشتر کلیک کنید