.

گروه معماری و تبلیغات خط خطی

گروه معماری و تبلیغات خط خطی

سه شنبه, 10 شهریور 1394 ساعت 19:04

ماکت خانه امام جمعه

جهت نمایش نمونه عکس های بیشتر کلیک کنید

سه شنبه, 27 مرداد 1394 ساعت 15:50

دانلود فایل

architectural record-01-2015

دوشنبه, 26 مرداد 1394 ساعت 14:32

سه بعدی ترمینال

جهت نمایش نمونه عکس های بیشتر کلیک کنید

دوشنبه, 26 مرداد 1394 ساعت 11:50

سه بعدی مجتمع مسکونی

جهت نمایش نمونه عکس های بیشتر کلیک کنید

دوشنبه, 26 مرداد 1394 ساعت 11:38

ماکت برج تجاری

جهت نمایش نمونه عکس های بیشتر کلیک کنید

دوشنبه, 19 مرداد 1394 ساعت 19:46

ماکت بستنی کوکوبال روز

جهت نمایش نمونه عکس های بیشتر کلیک کنید

دوشنبه, 19 مرداد 1394 ساعت 18:01

سه بعدی فروشگاه 1

جهت نمایش نمونه عکس های بیشتر کلیک کنید

دوشنبه, 19 مرداد 1394 ساعت 17:47

نمونه ماکت 8

جهت نمایش نمونه عکس های بیشتر کلیک کنید

دوشنبه, 19 مرداد 1394 ساعت 17:27

نمونه ماکت 7

جهت نمایش نمونه عکس های بیشتر کلیک کنید

سه شنبه, 13 مرداد 1394 ساعت 18:15

نشانهای تبلیغاتی